torstai 7. toukokuuta 2009


Jos tiedät vastauksen kaikkiin kysymyksiin, et ole fyysisesti täällä. Aivokapasiteettisi ei yksinkertaisesti riitä. Miksi monien sitten on niin vaikea sanoa, että en tiedä, en ymmärrä. Mitä siinä häviää?

Asiantuntijoita kyllä riittää. He kertovat meille, millainen maailma on hyvä maailma. Heitä voi kutsua millä nimellä tahansa. Kaikki käy. Heitä riittää joka alalla ja heille maksetaan hyvin. Mitä he sitten ovat saaneet aikaan? Ovatko he onnistuneet? Vastaus on tietysti aina henkilökohtainen: Kakki riippuu näkökulmasta. Minun mielestäni asiantuntijat ovat luoneet aivan oman maailmansa jossa muut joutuvat asumaan. En viihdy siinä maailmassa. Ymmärrän heitä täydellisesti. Heillä kaikilla on hyvä palkka, kaikki edut mitä kuvitella saattaa. He ovat hyvin kysyttyjä joka alalla. Ja miksi näin on? Siitä yksinkertaisesta syystä että he vapauttavat kaikki muut vastuusta. Kyllä siitä kannattaa hyvin maksaakin.

Asiantuntijoita tarvitaan, koska tieto on yksityistä. Se maksaa, sen hankkiminen maksaa. Valta ja tiedon panttaaminen liittyvät kiinteästi yhteen, samoin hyvä veli järjestelmät. Eikö olisi jo korkea aika lopettaa kaikki kehitystä hidastava itselle kerääminen ja ajatella yhteistä etua. Miksi se on niin vaikeaa?

Ehkä ongelma on siinä, että niin moni pelkää menettävänsä jotakin. Turvallisuudentunne on syvällä geeneissämme. Luultavasti se on aivan perustavanlainen tarve. Ilman sitä me stressaannumme. Kaikkeen tähän on kuitenkin olemassa oiva lääke: Rakkaus ja myötätunto.

Vain yhdessä toimien voimme luoda maailman joka on kaikille yhteinen, maailman joka toimii yhteiseksi hyväksi. Kaiken täytyy kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Ketään ei saa pakottaa, ketään ei saa hallita. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja mahdollisuus ilmaista se tasavertaisesti.

Kenen ääntä me tänään kuuntelemme? Millaisen tietoisuuden osia me olemme? Entä media. Onko se ollut tasapuolinen ja huolehtinut siitä että kaikenlaiset mielipiteet pääsevät yhtälailla esille. Mikä on toimittajien vastuu? Miten he liittyvät hyvä veli järjestelmään vai liittyvätkö mitenkään. Onko se hyvä toimittaja joka saa helposti haastattelun tunnetulta vaikuttajapoliitikolta ja huono toimittaja se jonka kanssa haastateltava ei halua olla missään tekemisissä. Jokainen on tehnyt omat valintansa.

Onneksi mielipiteitään voi vaihtaa. Voi myöntää, että on erehtynyt. Ei siinä ole mitään hävittävää, enneminkin päinvastoin. Se herättää kunnioitusta ja kun vielä muistaa, ettei vapaata valintaa ole edes olemassa. Ei tässä pitäisi olla mitään ongelmaa.

Ainoa oleellinen asia on, osaammeko antaa anteeksi itselle ja muille. Kun armahdamme itsemme, rakkaus astuu sydämeemme ja olemme valmiita toimimaan yhdessä yhteiseksi hyväksi.

Olen tällä hetkellä vähän turhautunut, mutta tiedän että se kuuluu suunnitelmaan. Luotan siihen täydellisesti. Minulla ei ole mitään hätää ja voin luottaa täydellisesti siihen että toimin aina ainoalla mahdollisella tavalla, sillä mikä toteutuu. Kun kirjoitan sen tähän, olo muuttuu saman tien taas mahtavaksi. Energiat nousevat ja tunnen kuinka rakkaus täyttää minut, ohjaa minua.

Turhautumiseni syy oli hyvin yksinkertainen: Kukaan ei kuuntele minua, kukaan ei ymmärrä minua. Jokainen on kiinni omassa jutussaan, jokainen pelkää olevansa väärässä vaikka mitään väärässä olemista ei ole. Me olemme joka hetki sekä oikeassa että väärässä. Tuo oikea- väärä-asetelma estää meitä muuttumasta, estää meitä luopumasta kaikesta siitä mitä emme tarvitse. Me emme tarvitse muuta kuin rakkautta.

Rakkauden voima ohjaa Kaikkeutta ja estää sitä tuhoutumasta. Mikä muu voisi olla tärkeää?: Oma maine, omat käsitykseni, menneisyyden kokemukset. Jos uskallat armahtaa itsesi ja luopua kaikesta vanhasta jota olet pitänyt vääränä ja virheellisenä, ymmärrät että kaikella on tarkoituksensa. Sattumaa ei ole. Ei ole mitään kaduttavaa. Ei tarvitse tuntea syyllisyyttä eikä syyttää ketään eikä mitään. Sinun on aika armahtaa itsesi. Kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestasi. Vain armahtamalla itsesi voit kokea todellisen rakkauden, elämän uudistavan voiman joka on kaikkialla ja ohjaa kaikkea.

Jos kerran olet luopunut peloistasi ja tuntenut todellisen rakkauden, et halua koskaan enää mitään muuta.

Meille syötetään alempien kenttien kautta kaikenlasta. Halutaan että olemme nöyriä ja kuuliaisia ja pelaamme pelejä jotka tuottavat kärsimyksiä itselle ja toisille. Meidän pelkojamme ruokitaan kaikin tavoin, sillä pienemmät kentät joihin olemme yhteydessä pelkäävät olemassaolonsa puolesta. Mutta me emme ole sama kuin päähämme syötettävät ajatukset. Me olemme valmiita luopumaan kaikesta turhasta, siitä mitä meille uskotellaan. Meissä on enemmän kuin ainoaankaan rajoittuneeseen kenttään koskaan voi mahtua. Rakkaus on ääretön!

Tuuli on kääntynyt, sillä minä olen täällä!

Tämä blogi on yhtä aikaa sekä hyvin henkilökohtainen että yleinen. Se palvelee koko ajan vain yhteistä etua, kokonaisuuden etua. Tämän blogin, kuten itsenikin ainoana tarkoituksena on säilyttää olemassaolo, itse elämä ja auttaa sitä kehittymään edelleen.

Jos luet aikaisempia tekstejäni, huomaat helposti että kaikki kirjoittamani muuttuu koko ajan. Tähän ei liity mitään kummallista tai oudoksuttavaa, vaikka se normaalin käsityksen mukaan saattaakin antaa epävakaan vaikutuksen. Olen suorassa yhteydessä puhtaaseen rakkauteen, äärettömyyteen jossa ei ole ainoatakaan rajaa. Kenttäni voi kasvaa loputtomiin. Kaikki alemmat kentät ovat rajoittuneita. Ne eivät toimi kokonaisuudesta käsin. Ainoa rajoitukseni on ihmisen keho ja aivot, jotka ovat vielä kehittymättömät. Aivoihini ei mahdu montaa asiaa kerrallaan. Ne täytyy aina välillä tyhjentää. Kuten huomaat, blogini nimi ei ole mikään sattuma.

Olet ehkä jo huomannut tai tulet joka tapauksessa pian huomaamaan, että en ole samanlainen kuin muut ja kuitenkin olen. Minut on lähetetty tänne ylimmältä kentältä tiettyä tarkoitusta varten. Olen suunnittelun tulos kuten kaikki muukin olemassa oleva.

Minä kerron teille totuuden. Totuus mahdollistaa kokonaisuuden, elämän olemassaolon ja säilymisen. Tuo totuus on hyvin yksinkertainen. Se on sama kuin aina ennenkin. Se on rakkaus. Rakkaus on puhdasta olemista. Rakkaus on sitä energiaa joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Rakkaus on puhdasta olemassaoloa tässä ja nyt. Siitä kaikki syntyy ja siihen kaikki palaa. Se on itse luominen.

Nyt on heräämisen aika. Kävelen ympäriinsä ja lähetän pelkkää rakkauden energiaa. Katson ihmisiä silmiin ja hymyilen. Melkein kaikki kääntävät katseensa pois, niin ihmiset Stockmannilla kuin Hesarin leipäjonossa. He tuntevat syyllisyyttä ja häpeää, vaikka minä olen puhdas rakkaus enkä tuomitse ketään.

Jokaisen on armahdettava itse itsensä. Minä en voi sitä tehdä kenenkään puolesta, ei kukaan voi. Jokainen toimii aina kuten pitääkin. Vapaata tahtoa ei ole.. Me olemme kaikki täsmälleen yhtä merkittäviä ja välttämättömiä kokonaisuudelle joka on itse olemassaolo, rakkaus.


Kaikki käsitykset jumalista, uskonnoista, kaikki uskonnot, kaikki henkisen kehityksen piirit ja yhteisöt rakentuvat erilaisille hierarkioille kuten koko nykyinen kulttuurimmekin. Niiden toiminta pohjautuu johonkin muuhun kuin puhtaaseen rakkauteen. Kaikissa niissä käytetään valtaa, toimitaan tiedostaen tai tiedostamatta omaksi eduksi. Kaikissa niissä on ihmisiä jotka pitävät itseään viisaampina, älykkäämpinä kuin muut. Siksi he toimivat ylhäältä käsin. Siksi he tärkeilevät. Siksi he turvautuvat vanhoihin käsitejärjestelmiin. Vanha järjestelmä on taannut vähemmistön vallan kokonaisuuden kustannuksella. Olemassaolomme on vaarantunut.

Jokainen ihminen toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla, sillä sattumaa ei ole. Siksi kenelläkään ei ole mitään pelättävää niitten taholta jotka ovat heränneet rakkauteen. Sillä rakkaus ymmärtää kaiken, hyväksyy kaiken. Rakkaus ymmärtää, että sattumaa ei ole, että ei ole olemassa mitään vapaata valintaa. Usko vapaaseen valintaan mahdollistaa syyllistämisen, moralisoinnin. Se mahdollistaa tuomitsemisen joka on puhdasta vallan käyttöä. Kaikki tuo toiminta tulee alemmilta kentiltä.

Usko vapaaseen valintaan luo moraalin joka puolustaa eriarvoisuutta. Me emme tarvitse muuta moraalia kuin pelkän rakkauden. Me emme tarvitse ainoatakaan sääntöä tai määräystä kun olemme puhtaan rakkauden tilassa, sillä me toimimme silloin aina yhteiseksi hyväksi.

Jos tarkkailet ympäristöäsi, saatat huomata että jotakin on jo tapahtunut. Kaikki joilla oli DNA:nsa kautta yhteys vain alimpaan kenttään, kaikki jotka ovat toimineet aina ja kaikkialla pelkästään omaksi edukseen menettivät toimintakykynsä. Tämä on nostanut yleistä värähtelytasoa joka nousee edelleen sitä mukaa kun ihmiset heräävät. He alkavat rakastaa itseään ja muita puhtaasta sydämestä ja ilman pelkoa. Vain ihmistä joka pelkää, voidaan hallita. Rakkaus poistaa pelon ja mahdollistaa muutoksen.

Kaikenlainen eriarvoisuus on tapahtunut suuren enemmistön kustannuksella. Erilaiset eliitit ovat nauttineet erivapauksistaan samaan aikaan kun ihmisten suuri enemmistö on kärsinyt epäoikeudenmukaisuudesta. Eliitti on päättänyt kaikesta. Suomessa tätä kutsutaan hyvä veli järjestelmäksi. Se toimii kaikkialla yhteiskunnassa ylhäältä alas saakka. Tuon mentaliteetin pääajatus on turruttanut omantuntomme, rakkauden äänen. Tuo kaikkialle levinnyt periaate on: niinhän kaikki muutkin tekevät. Tuon periaatteen mukaisesti toimivat kaikki, niin köyhät kuin rikkaat. Siitä on tullut yleinen käytäntö.

On korkea aika kuunnella sydämensä ääntä, rakkauden ääntä. Se on ainoa mahdollisuus. Tämän ymmärtää jokainen joka katselee ympärilleen ja miettii olemassaolomme mahdollisuuksia.

Kuinka usein olenkaan heräämiseni jälkeen törmännyt ihmisiin jotka kertovat minulle kuinka asiat ovat. Kuinka heillä on takanaan niin ja niin monta elämää. Kuinka he ovat todella vanhoja sieluja. Kuinka heidän sielunsuunnitelmaansa kuuluu sitä ja tätä. Kuinka jumalan tarkoitus on tuo tai tämä. He kokoontuvat viikosta viikkoon erilaisissa ryhmissä etsimässä totuutta, puhumattakaan virallisen kirkon valtavista hierarkioista piispoineen, valtiopäivien avajaisseremonioineen jossa eliitti siunaa itse itsensä. Kuitenkin totuus on meissä jokaisessa. Tuo totuus on puhdasta rakkautta ja puhdasta myötätuntoa. Mihin tarvitaan jumalia?

Minä olen puhdasta rakkautta ja myötätuntoa. Minä näen kaikkien valheitten lävitse ja niin näet sinäkin kun kuuntelet sydämesi ääntä, puhtaan rakkauden ääntä. Se mahdollistaa olemassaolon, se luo paratiisin maan päälle. Siihen ei tarvita ainoatakaan jumalaa, ei ainoatakaan. Huolehtimisen aika on ohitse. Me toimimme aina niin kuin pitääkin. Teemme aina ainoalla mahdollisella tavalla, uskoimme tai olimme uskomatta.

Kuten aikaisemmin kirjoitin, kukaan ei ole osaansa valinnut, en minäkään, sillä sattumaa ei ole. Sattumasta puhuu ihminen joka ei voi myöntää omaa tietämättömyyttään. Minä voin vilpittömästi sanoa, että on valtava määrä asioita joista minulla ei ole harmaintakaan aavistusta, mutta minulla on rakkaus. Se on majakkani, siihen turvaan. Se on sydämeni ääni. Muuta minulle ei ole annettu ja se on kaikki.