lauantai 22. elokuuta 2009

Etsijän herättämää


Sanat johtavat usein aivan muualle kun on tarkoitus. Tajunnan laajentamisesta tulee helposti mieleen hipit, psykedelia ja huumekokeilut. Tietoisuuden muuttumiseen en tarvitse mitään ylimääräisiä aineita a la Castaneda. Olen huomannut että jopa alkoholi pieninä määrinä, laskee energiatasoani. Se on voimakas huume ja osa kulttuuriamme. Suhtaudun huumeiden käyttöön samalla tavalla kuin Etsijä ja suurin piirtein samoista syistä. Huumeitten haittoja ei todellakaan kannata vähätellä. Useampikin nuoruuteni ystävistä on kuollut aineitten yliannostukseen

Jos alan pitää itseäni jonakin, olen pysähtyneisyyden tilassa. Tunteisiin tai ajatuksiin ei kannata samastua. Ne ovat vain tunteita ja ajatuksia, ei enempää. Ehkä joistakin kirjoittamistani blogeista saa itsevarman vaikutelman. Nämä kirjoitukset ovat syntyneet osittain tai kokonaan kanavoimalla. Kanavoinnissa teksti syntyy kuin itsestään, ponnistelematta kuin annettuna. Kanavoimalla on kirjoitettu kokonaisia kirjoja. Eräät kanavoijat sanovat että tieto tulee tietystä lähteestä. Usein he antavat lähteelle nimen tai määritelmän. Kanavoidessani olen muuntuneen tietoisuuden tilassa.

En löydä mitään yksittäistä traumaattista ulkopuolista sykäystä joka olisi kokemuksieni aiheuttaja. Oleellista on ajatukseton tila, eläminen tässä ja nyt ilman määritelmiä. Muutos on olemassaolon ominaisuus. Kyseessä on jatkuva prosessi jossa on erilaisia vaiheita ja laadullisia hyppäyksiä. Minättömyys, egottomuus, mielestä luopuminen, asiat joita mm. Buddha, Krishnamurti, Tolle ja De Mello painottavat, ovat vasta kaiken alku, ensimmäinen askel. Myöhemmin minulle on tapahtunut asioita joita useimpien mielestä ei voi olla edes olemassa. Uteliaisuuteni kasvoi, aloin liikkua poluttomalla maalla. Tästä kaikesta tulen kertomaan lisää myöhemmin.

Kokemuksieni kautta on selvinnyt että käsitykseni tietoisuuden ja todellisuuden luonteesta ovat olleet ennakkoluulojeni rajoittamia. Yleisesti omaksutut näkemykset estävät maailman muuttumisen, ne vääristävät ja kaventavat tietoisuuttamme. Emme näe henkisiä mahdollisuuksiamme ja koemme asiat valmiiksi pureskeltuina. Tämä heijastuu myös aineelliseen maailmaan. Kulutamme luonnonvarat loppuun, hyväksymme sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden, pidämme valtajärjestelmiä luonnollisina ja hyväksyttävinä. Luetteloa voisi jatkaa lähes loputtomiin.

Kulkiessani eteenpäin havaitsin että kaikki on yhtä. Todellisuus on tietoisuutta ja tietoisuus todellisuutta. Me voimme luoda maailman uudelleen jos luovumme auktoriteeteista ja mielen luomista harhakuvitelmista. Me voimme ottaa tietoisuuden kokonaisuuden käyttöömme. Kaikki on mahdollista.

Käsitteet Jumala, henkimaailma, ykseys, tajunnan laajeneminen jne. sisältävät suuren määrän valmiita käsityksiä ja ennakkoluuloja. Paljon riippuu siitä millaisessa ympäristössä olemme kasvaneet ja millaiseen yhteisöön samastuneet. Kaikilla traditioilla on oma historiallinen painolastinsa.

Todennäköisesti pelkkä sanojen luonne vaikuttaa kiinnostuksen heräämiseen tai häviämiseen. Olen tukeutunut terminologiaan ja perinteeseen joka lähinnä vastaa omia kokemuksiani. Olisin voinut käyttää sanoja intuitio, luovuus, luonnonlait, evoluutio, ja jättää New Age -terminologia vähemmälle. Ehkä niin olisi kannattanut toimia, kuka tietää. En ole halunnut tietoisesti mystifioida asioita.

Kun liikutaan ”normaalin” kokemuskentän ulkopuolella opettajilla, psykiatreilla yliopistotukijoilla ei ole käytössään kuin oppikirjoista hankitut määritelmät ihmismielen toiminnasta. Auktoriteetit haluavat pysyä kulttuurimme määräämissä rajoissa, he haluavat sopeuttaa ja sopeutua roolinsa mukaisesti. Kukapa haluaisi leimautua epätieteelliseksi huuhaatyypiksi ja ottaa riskin joka voi johtaa pahimmillaan auktoriteettiaseman romahtamiseen ja karkottamiseen koko tiedeyhteisön ulkopuolelle. Poikkeuksiakin on. Carl Jungin ajatukset herättävät vieläkin vastustusta, osittain ehkä henkilökohtaista kokemusta painottavan tutkimustavan ansiosta.

Meidät on kasvatettu uskomaan että aineelliset arvot ovat ainoa ja ainakin tärkein tae inhimilliselle onnelle. Luova ihminen ei kunnioita auktoriteetteja eikä vanhoja ajatusmalleja. Jokainen lapsi on luova, luovuus on ihmisen perusominaisuus. Tuo ominaisuus kitketään. Meidät opetetaan pelkäämään, jotta tottelisimme, jotta kaikki pysyisi ennallaan. Luovuus on kadoksissa. Luovuuskoulutuksesta on tullut yhteiskunnassamme tuottoisa elinkeino. Koulutuksen tarkoitukseksi on muodostunut palvella tuotantoelämää, lisätä tuottavuutta.

Täydellinen luovuus, henkisten voimavarojen käyttöönotto merkitsee ihmisen ja koko nykyisen elämänmuotomme perinpohjaista muuttumista. Yhä useampaa kiinnostaa henkinen kehitys, yhteinen hyvä. Muutos on alkanut eikä sitä voida enää pysäyttää.

Termit ja määritelmät aiheuttavat helposti sekaannusta. Vain henkilökohtainen kokeminen mahdollistaa syvemmän ymmärryksen. Kaikki kirjoitukset jäävät lopulta viitteelliseksi. Jokaisella on oma tiensä, oma paikkansa maailmassa. Kiintoisaa on vaihtaa kokemuksia, ei toistella kirjoista opittuja valmiita vastauksia.

Luovuus, uuden löytäminen, edellyttää epävarmuuden sietokykyä. Tarkoitus on vapauttaa tietoisuus kahleistaan. Koen että on olemassa voima joka vaikuttaa kaikkialla maailmankaikkeudessa. Tuota voimaa voi sanoa Jumalaksi tai rakkauden energiaksi. Kun olen yhtä tuon voiman kanssa ilman mieleni luomia esteitä, kaikki muuttuu. Tuuli on kääntynyt!

Tarkoituksena on järjestää syksymmällä avoimia keskustelutilaisuuksia. Kartoittaakseni tilannetta olisin kiitollinen jos ilmaisisit kiinnostuksesi, mielipiteesi ja toiveesi asian tiimoilta. Sähköpostiosoitteeni löytyy käyttäjäprofiilin alta.