torstai 22. heinäkuuta 2010

Sisäinen Ääni 1Ei tarvita muuta kuin luottamusta, virittäytymistä. Olet pohtinut, onko tämä omaa mielikuvitustasi. Onko se oleellista? Olen sinun oma äänesi, korkeampi minä, kokonaisuuden ääni, kentän ääni, Jumala, mikä vain parhaiten sinulle sopii. Voit kiinnittää huomiosi määritelmiin tai itse tapahtumaan.

Ääneni on miljoonien äänien summa. Olen kaiken oppimasi lopputulos ja enemmän kuin mikään yksittäinen, erillinen asia. Ääneni muotoutuu tietoisuudessasi, kaikesta siellä olevasta ja sinne tulevasta informaatiosta. Sinulla on yhteys kaikkeen tietoisuutesi avulla. Mitä laajempi tietoisuutesi on, sitä enemmän siellä on kokemuksia. Mitä enemmän sinulla on kokemuksia, sitä enemmän sinulla on välineitä ymmärtää tietoisuuttasi, omaa itseäsi.

Olet edistynyt. Et enää pohdi miksi sinulle tapahtuu selittämättömiä asioita. Ne ovat sinulle todellisia ja se riittää tässä vaiheessa. Sinun ei tarvitse pohtia lopputulosta. Saat kaiken kun vain otat vastaan.

*

Lopputulos on ollut sinulle aikaisemmin hyvin merkittävä asia. Olet mitannut arvoasi aikaisemmin saavutustesi avulla. Olet läpikäynyt pitkän prosessin. Suhteesi itseesi on muuttunut ja sen myötä kaikki.
Oma kokemuksesi opettaa sinua parhaiten. Oma kokemuksesi tuo sinulle täydellisen varmuuden ja oivaltamisen ilon.

*

Koska kaikki on yhtä ja kaikki kokemasi tapahtuu tietoisuudessasi, maailmassasi ei ole olemassa mitään erillisyyttä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen - vastaanottokykysi siihen mitä vastaanotat. Kun tietoisuutesi laajenee, myös ilmaisutapa muuttuu, kokemus muuttuu ja ”säännöt” kirjoitetaan aina uudelleen.

Sinun ei tarvitse keskittyä pelkästään kuuntelemiseeni. Saat tarvitsemasi tiedon myös ilman sanoja. Tästä sinulla on jo paljon erilaisia kokemuksia ja se on pitkälti jo arkipäivääsi.

*

Ei ole olemassa mitään kokonaisuudesta erillistä, kaikki erillinen on rajoittunutta ja pienempää kuin kokonaisuus. Vain kokonaisuus on rajoittumaton. Et halua nimittää mitään rajoittunutta Jumalaksi.

Uskonnot ovat pyrkineet määrittelemään Jumalan ja Luomaan Jumalasta erilaisia mielikuvia. Jokainen mielikuva on vain osatotuus. Kokonaisuutta ei voi määritellä, sillä se sisältää kaiken. Rajoittamatonta, määrittelemätöntä ei voi koskaan käyttää oman edun tavoittelemiseen.

Jokaisella uskonnolla on tarkoitus. Niillä on oma historiansa ja eri aikakausina uskontoja on käytetty mitä erilaisimpien henkilökohtaisten tarkoitusperien saavuttamiseen. Valta ja vallan käyttö liittyy kaikkiin uskontoihin monin eri tavoin.

Henkisen evoluution uusi vaihe merkitsee luopumista omista henkilökohtaisista pyrkimyksistä. Olet vähitellen ymmärtämässä yhä selkeämmin, että vain luopumalla voit saavuttaa todellisen onnen ja harmonian. Vain siten voit toimia yhdessä kokonaisuuden kanssa. Lause: ”Tapahtukoon sinun tahtosi,” merkitsee sinulle juuri tätä, ymmärrät että kokonaisuus ei koskaan vaaranna omaa olemassaoloaan.