sunnuntai 24. lokakuuta 2010

Seuraava ryhmäkeskustelu


Paikka: Kirjasto 10, ryhmätyöhuone, Elielinaukio 2 G
Tervetuloa!
Aika: 28.10 klo 19.00

Mitä on kanavointi?Kanavointi on toimintaa jossa voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja: esimerkiksi automaattikirjoitusta, aakkoslautaa tai suullista ilmaisua jne. Kanavointiin vaikuttaa aina monet tekijät. Oleellista on kanavoijan tai kanavoijien tietoisuuden taso. Tietoisuudessa vaikuttavat olosuhteet määrittävät kanavoinnin laadun.

Kanavointi on eräs tapa saada tietoa jota ei muilla tavoin olisi mahdollista hankkia. Kanavointi on mahdollisuus mahdollisuuksien joukossa. Jokainen vastaanottaja voi itse arvioida onko kanavoinnista hänelle hyötyä ja kuinka saatua tietoa on mahdollista käyttää. Kanavointi liitetään henkisyyteen. Skeptikot pitävät koko asiaa huijauksena.

Kanavoimalla saatu tieto viittaa yleensä johonkin ulkopuoliseen lähteeseen. Usein kanavoidaan määrättyä entiteettiä. Kuinka totena tai epätotena asiaa pitää, riippuu aina siitä mitä käsityksiä ja määritelmiä vastaanottajan omaan maailmankuvaan sisältyy. Kaikki toiminta, myös kanavointi, on suhteessa ympäristöönsä. Intuitiolla on suuri vaikutus niin tiedon hankkimisen kuin soveltamisenkin suhteen.

Tämä kanavointi ei tule yhdestä lähteestä. Tämä kanavointi on yhteensitomista, tiedon saamista useista eri lähteistä, yhteenkokoamista. Tarkoitus ei ole antaa mitään valmiita vastauksia tai elämänohjeita joita täytyisi ehdottomasti noudattaa, pikemminkin kanavoinnista on hyötyä, jos suhtaudut tietoon mahdollisimman avoimesti ja luovasti ilman mielesi luomia ennakkoluuloja.

Nyt on kysymys siitä, että löydämme uuden tavan suhtautua asioihin. Alamme luottaa enemmän kokonaisuudesta syntyviin ratkaisutapoihin. Ongelmat eivät ratkea samoilla menetelmillä kuin mitkä ovat ne synnyttäneet.

Kuinka tulisi suhtautua vuoteen 2012 ja energiatason nousuun ym. asioihin joista nyt niin paljon puhutaan ja kirjoitetaan?

On hyvä luottaa nykyhetken voimaan, elää tässä hetkessä. Tässä hetkessä on vastaus siihen mitä tarvitset.

On ihmisiä jotka asettavat suuria odotuksia tulevaisuuden suhteen. Usein on kysymys toiveajattelusta, joka syntyy, kun nykyhetki koetaan ahdistavana. Monet uskonnolliset järjestöt ja organisaatiot tarjoavat ihmisille pelastusta. Lupausten antaminen ei ole mikään uusi ilmiö.

Moni on huomannut selkeitä muutoksia omassa tietoisuudessaan. Näitä muutoksia voimme nimittää tietoisuuden kohoamiseksi jos niin haluamme. Määritelmät ja nimitykset eivät auta meitä kuitenkaan näkemään asioitten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Jos pelkästään luemme tai kuuntelemme lupauksia paremmasta tulevaisuudesta, uudesta kollektiivisesta tietoisuuden muutoksesta jne, emme oikeastaan koe mitään uutta - kaikki on silloin vain vanhan toistoa.

Jos kaikki hyvä on jossakin muualla kuin tässä hetkessä, tämä hetki on pelkästään välttämätön siirtymävaihe parempaan maailmaan. Odotamme ja toivomme, eikä mikään muutu.

Onko uuteen tietoisuuteen siirtyminen mahdollista ja kuinka se tulee tapahtumaan?

Tietoisuus on äärettömän luova ja joustava. Kaikki muuttuu jatkuvasti. Kysymys on siis asioiden välisestä vuorovaikutuksesta, syistä ja seurauksista. Jos vain puhumme tietoisuuden muuttumisesta kovin yleisellä tasolla, emme ota koskaan seuraavaa askelta. Tietoisuuden muuttumisprosessi liittyy kuitenkin aina henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Osa ihmisistä haluaa nähdä maailman pelkästään kauniina ja hyvänä. Tietoisuuden muuttuminen, laajeneminen, henkinen evoluutio mahdollistaa tilanteen, jossa voimme tarkkailla asioita ilman että meidän tarvitsee samaistua tai kiinnittyä mihinkään yksittäiseen asiaan. Opimme näkemään kaiken ykseyden, opimme näkemään kaiken osana kokonaisuutta ja prosessia.

Jos olet määritellyt tietyt asiat pahoiksi ja huonoiksi, ahdistut ja lamaannut paikoillesi. Jos pystyt katsomaan asioita kiinnittymättä, saat lisää liikkumavaraa ja voit toimia harmoniassa kokonaisuuden kanssa.