sunnuntai 7. joulukuuta 2008

viides


Ei ole olemassa vain yhtä vaihtoehtoa. Elämä tarjoaa aina useita erilaisia tapoja toimia. Silti useat ajattelevat että jokin tapa on parempi kuin toinen, että valitsemalla oikein välttyy kärsimykseltä. Ei kannata väkisin pakottaa itseään sellaiseen mikä ei tapahdu luonnostaan. Usein me toimimme ulkoisien odotusten mukaisesti. Siitä on aina seurauksena ristiriitoja. Nämä ristiriidat syntyvät sisäisen ja ulkoisen yhteensopimattomuudesta. Jos olet valmis kuuntelemaan sisäistä ääntäsi ja luottamaan siihen, et joudu koskaan kohtaamaan tätä ristiriitaa. Voit elää täydellisessä harmoniassa kokonaisuuden kanssa. Tähän on olemassa hyvin yksinkertainen selitys. Sisäinen ja ulkoinen ovat pohjimmiltaan yhtä. Sinulla on tietoisuus tästä lainalaisuudesta. Sinun kannattaa kuunnella itseäsi, omaa ääntäsi joka on maailmankaikkeuden ääni. Kykenet erottamaan tämän äänen kaikkien muitten äänien joukosta. Tuo ääni on vain nimitys tunteelle joka sinussa syntyy, joka valtaa koko olemuksesi sillä hetkellä kun sisäinen ja ulkoinen ovat yhtä. Sinun enää tarvitse ponnistella tai etsiä elämän tarkoitusta, murehtia kaiken turhuutta, kaikkialla ilmenevää epäoikeudenmukaisuutta.

Jossakin vaiheessa sinun ei enää tarvitse tehdä kysymyksiä. Vastaukset tulevat valmiina välähdyksenomaisesti. Sinun ei tarvitse muotoilla ensimmäistäkään kysymystä. Et tarvitse muuta kuin kärsivällisyyttä, sisäistä vapautta joka estää kaiken takertumisen muitten ihmisten mielipiteisiin ja odotuksiin. Vasta sitten voit toteuttaa maailmankaikkeuden suunnitelmaa, seurata kaikkialla vaikuttavia lainmukaisuuksia.
Tämä kaikki saattaa tuntua kovin teoreettiselle ja elämälle vieraalle, mutta pohjimmiltaan on kysymys vain mielen hiljaisuudesta.

Miksi kokonaissuden oivaltaminen on niin tärkeää? Vain sillä tavalla voit olla itsekin kokonainen, ääretön.

Kukaan ei voi viedä sinua hiljaisuuteen. Hiljaisuus on sinussa. Se on kaikkialla. Hiljaisuus ei ole olemattomuutta, tapahtumattomuutta. Hiljaisuus on yhteydessä kaikkeen olemassa olevaan. Se vaatii rohkeutta. Vain siten voit olla vapaa. Tasapaino ja rauha eivät synny mahdollisuudesta tehdä mitä hyvänsä. Täydellinen vapaus on harmoniaa, sitä että kaikki on yhtä. Voit kuvitella, että voit tehdä mitä hyvänsä. Maailmankaikkeudella on kuitenkin omat lainalaisuutensa. Ne vaikuttavat myös sinussa.. Vain hiljainen mieli mahdollistaa näitten lainmukaisuuksien oivaltamisen ja toteuttamisen. Voit olla vapaa vain ollessasi yhtä kokonaisuuden kanssa. Irrallinen ihminen ei voi koskaan olla vapaa.


Jos koet elämän kokonaisuutena, oivallat kuinka kaikki liittyy kaikkeen. Et arvostele, et aseta kyseenalaiseksi omia kokemuksiasi vain siksi että joku on kanssasi eri mieltä. Voit kaikessa rauhassa katsella ympärillesi, voit kuunnella omaa ääntäsi, joka on maailmankaikkeuden ääni. Ei ole enää tarkkailijaa ja tarkkailtavaa, on vain yksi prosessi. Sinä et jaa maailmaa osiin. Maailma on sinussa, sinä olet maailmassa. Jos vähänkin epäröit, hiukkaakaan emmit, turvaudut vanhoihin käsitejärjestelmiin, et koskaan pääse eteenpäin. Saatat kyllä hetkeksi kuvitella löytäväsi jotakin uutta ja merkittävää. Mikään ei kuitenkaan ole pohjimmaltaan muuttunut. Itseään on helppo pettää ja huijata.

Maailmankaikkeus on harmoninen kokonaisuus joka luo koko ajan itseään. Se muodostuu osista. Sinäkin olet maailmankaikkeuden osanen. Sinuunkin vaikuttavat samat lainmukaisuudet kuin kaikkialla muuallakin. Et ole erillinen. Arviointi, syyn ja seurauksen etsiminen, looginen päättely eivät vie sinua perimmäisten kysymysten äärelle. Kaikkea ei voi mitata, kaikkea ei voi käsittää päättelemällä, ajattelemalla.

Tarvitaan suhteellisuudentajua. Et voi tietää kuinka paljon saatat ymmärtää.
Ymmärtäminen on jotakin muuta kuin olet tähän saakka kuvitellut. Ymmärtäminen edellyttää mielen hiljaisuutta. Kun annat kaiken tapahtua, kun et sekaannu tapahtumiin arvottamalla, selittämällä, tapahtuu oivallus. Oivaltaminen on prosessi joka käynnistyy mielen hiljennyttyä.

Saatat ottaa uuden askeleen silloin kun olet siihen valmis, et aikaisemmin.

Olet valmis. Olet aina ollut valmis. Olet juuri sellainen kuin sinun tuleekin olla. Osittunut mieli luo syyllisyyttä. Se jaottelee, panee paremmuusjärjestykseen. Se ei ole koskaan tyytyväinen. Se vaatii aina lisää elämyksiä, suorituksia. Se haluaa aina todistaa jotakin. Sille ei mikään riitä.