sunnuntai 15. helmikuuta 2009

Vanhaa ja uuutta


Mitä me etsimme vai etsimmekö mitään. Meillä on pyrkimyksiä ja tavoitteita. Me emme osaa olla tyytyväisiä tähän hetkeen.. Ehkä me etsimme jotkin mitä ei edes ole olemassa. Meillä ei koskaan voi olla muuta todellista kuin tämä hetki.

Etsiessäsi jotakin, toivot löytäväsi. Ehkä sinulla on jokin käsitys siitä mitä haluat löytää. Kulkiessasi henkisellä tiellä sinun on kuitenkin oltava täysin vapaa kaikista ennakkokäsityksistä. Jos sinulla on suunnitelmia, toiveita, odotuksia, et voi löytää mitään todella uutta ja ennen kokematonta. Huomaamattasi olet jo piirtänyt rajat joitten ulkopuolelle et voi astua. Voitko ajatella, että maailmankaikkeudella olisi sinulle jotakin kerrottavaa, jotakin sellaista mitä et ole osannut odottaa. Osaatko ottaa vastaan mitä sinulle annetaan?

Et voi päästää tietoisuuteesi mitään mikä on ristiriidassa vanhojen käsitystesi kanssa. On aivan sama mitä muut sinulle kertovat. Sinulla on näkemys siitä kuinka kaikki tapahtuu. Niin kauan kun pidät kiinni määritelmistäsi, sinulle ei kuitenkaan voi tapahtua mitään todella uutta. Elämäsi on muuttunut rutiiniksi.

Koemme maailman eri tavoin. Havaitsemiseen vaikuttaa sekä havaitsija että se mitä havaitaan, siksi ne eivät ole koskaan erossa toisistaan. Kaikki mitä me tiedämme, perustuu havaintoon. Jos me muutumme, havaintokin muuttuu. Kaikki on yhtä. Kun oivallat tämän, sinun on helpompi luopua kaikista määritelmistä. Ennakkoluulot kuuluvat menneisyyteen ja estävät sinua elämästä nykyhetkessä.

*

Minulla on tunne johon luotan. Vaikuttaa siltä, että yksi tie on kuljettu loppuun. On syytä valita toinen näkökulma. Ehkä minun on korkea aika tuoda kirjoittamiseeni enemmän konkretiaa ja esimerkkejä omasta elämästäni. Henkilökohtaiset kokemukset ovat aina jotakin muuta kuin mitkään teoretisoinnit. Käytäntö on lahjomaton tuomari näissäkin asioissa.