sunnuntai 24. lokakuuta 2010

Mitä on kanavointi?Kanavointi on toimintaa jossa voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja: esimerkiksi automaattikirjoitusta, aakkoslautaa tai suullista ilmaisua jne. Kanavointiin vaikuttaa aina monet tekijät. Oleellista on kanavoijan tai kanavoijien tietoisuuden taso. Tietoisuudessa vaikuttavat olosuhteet määrittävät kanavoinnin laadun.

Kanavointi on eräs tapa saada tietoa jota ei muilla tavoin olisi mahdollista hankkia. Kanavointi on mahdollisuus mahdollisuuksien joukossa. Jokainen vastaanottaja voi itse arvioida onko kanavoinnista hänelle hyötyä ja kuinka saatua tietoa on mahdollista käyttää. Kanavointi liitetään henkisyyteen. Skeptikot pitävät koko asiaa huijauksena.

Kanavoimalla saatu tieto viittaa yleensä johonkin ulkopuoliseen lähteeseen. Usein kanavoidaan määrättyä entiteettiä. Kuinka totena tai epätotena asiaa pitää, riippuu aina siitä mitä käsityksiä ja määritelmiä vastaanottajan omaan maailmankuvaan sisältyy. Kaikki toiminta, myös kanavointi, on suhteessa ympäristöönsä. Intuitiolla on suuri vaikutus niin tiedon hankkimisen kuin soveltamisenkin suhteen.

Tämä kanavointi ei tule yhdestä lähteestä. Tämä kanavointi on yhteensitomista, tiedon saamista useista eri lähteistä, yhteenkokoamista. Tarkoitus ei ole antaa mitään valmiita vastauksia tai elämänohjeita joita täytyisi ehdottomasti noudattaa, pikemminkin kanavoinnista on hyötyä, jos suhtaudut tietoon mahdollisimman avoimesti ja luovasti ilman mielesi luomia ennakkoluuloja.

Nyt on kysymys siitä, että löydämme uuden tavan suhtautua asioihin. Alamme luottaa enemmän kokonaisuudesta syntyviin ratkaisutapoihin. Ongelmat eivät ratkea samoilla menetelmillä kuin mitkä ovat ne synnyttäneet.

Kuinka tulisi suhtautua vuoteen 2012 ja energiatason nousuun ym. asioihin joista nyt niin paljon puhutaan ja kirjoitetaan?

On hyvä luottaa nykyhetken voimaan, elää tässä hetkessä. Tässä hetkessä on vastaus siihen mitä tarvitset.

On ihmisiä jotka asettavat suuria odotuksia tulevaisuuden suhteen. Usein on kysymys toiveajattelusta, joka syntyy, kun nykyhetki koetaan ahdistavana. Monet uskonnolliset järjestöt ja organisaatiot tarjoavat ihmisille pelastusta. Lupausten antaminen ei ole mikään uusi ilmiö.

Moni on huomannut selkeitä muutoksia omassa tietoisuudessaan. Näitä muutoksia voimme nimittää tietoisuuden kohoamiseksi jos niin haluamme. Määritelmät ja nimitykset eivät auta meitä kuitenkaan näkemään asioitten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Jos pelkästään luemme tai kuuntelemme lupauksia paremmasta tulevaisuudesta, uudesta kollektiivisesta tietoisuuden muutoksesta jne, emme oikeastaan koe mitään uutta - kaikki on silloin vain vanhan toistoa.

Jos kaikki hyvä on jossakin muualla kuin tässä hetkessä, tämä hetki on pelkästään välttämätön siirtymävaihe parempaan maailmaan. Odotamme ja toivomme, eikä mikään muutu.

Onko uuteen tietoisuuteen siirtyminen mahdollista ja kuinka se tulee tapahtumaan?

Tietoisuus on äärettömän luova ja joustava. Kaikki muuttuu jatkuvasti. Kysymys on siis asioiden välisestä vuorovaikutuksesta, syistä ja seurauksista. Jos vain puhumme tietoisuuden muuttumisesta kovin yleisellä tasolla, emme ota koskaan seuraavaa askelta. Tietoisuuden muuttumisprosessi liittyy kuitenkin aina henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Osa ihmisistä haluaa nähdä maailman pelkästään kauniina ja hyvänä. Tietoisuuden muuttuminen, laajeneminen, henkinen evoluutio mahdollistaa tilanteen, jossa voimme tarkkailla asioita ilman että meidän tarvitsee samaistua tai kiinnittyä mihinkään yksittäiseen asiaan. Opimme näkemään kaiken ykseyden, opimme näkemään kaiken osana kokonaisuutta ja prosessia.

Jos olet määritellyt tietyt asiat pahoiksi ja huonoiksi, ahdistut ja lamaannut paikoillesi. Jos pystyt katsomaan asioita kiinnittymättä, saat lisää liikkumavaraa ja voit toimia harmoniassa kokonaisuuden kanssa.

5 kommenttia:

Helena kirjoitti...

Aakkoslautaa eli ouija-lautaa en kyllä käyttäisi. Sieltä tulevat läpi kaikki. Nim. kokemusta on. Ouija-laudasta varoitellaan monessa eri lähteessä.

Väitetään myös, että valtaosa kanavoinneista on vääristyneitä tai epäluotettavia (negatiivinen entiteetti voi teeskennellä positiivista).

Itsekin luen kyllä satunnaisesti kanavointeja (ja kanavoin), mutta varauksella.

maailmankaikkeuden pikku apulainen kirjoitti...

Kanavoinniksi nimitetään omankin huomioni mukaan monenlaista toimintaa jonka taso on vaihtelevaa. Joissakin tapauksissa tietty epämääräisyys voi antaa paljon liikkumatilaa ja aineksia luovaan ongelmaratkaisuun. Jotkut esim. Kryonin näkemykset ovat kieltämättä kiehtovia.

Kanavoinnit saattavat olla keskenään ristiriitaisia ja tarjotaan tietoa millä ei tunnu tällä hetkellä olevan mitään käytännön merkitystä. Annetaan lupauksia, paljon hyvää ja kaunista. Ihmisille tarjotaan mitä he tuntuvat tarvitsevan. Kaupallisuus on mukana tässäkin asiassa. Silmien sulkeminen tosiasioilta tuskin johtaa kuitenkaan mihinkään uuteen vaan pikemminkin estää muutoksen.

Luotan ennen kaikkea omiin kokemuksiini. En sulje mahdollisuuksia pois vain sillä perusteella että omat kokemukset puuttuvat.

Koskaan en ole kanavointini aikana törmännyt mihinkään uhkaavaan, pelottavaan tai negatiiviseen. Käytän kanavointia aina tarpeen mukaan ja siitä tuntuu olevan apua vastaanottajan elämäntilannetta selvitettäessä.. Tällöin toimin useimmiten lievässä transsissa eikä ole mitenkään harvinaista että kuulijankin tietoisuus muuttuu.

Kanavointi koetaan aina voimaannuttavana ja siitä tuntuu olevan hyötyä vastaanottajan hahmottaessa elämäntilannettaan. Kanavointi on väline välineitten joukossa, toiminnassa on mukana aina monta muuttujaa. Lopputulos ratkaisee.

Helena kirjoitti...

Olen itsekin kanavoinut jonkin verran, joten perustan mielipiteeni myös kokemukseen. Huomasin, että viestin tulkinta ei aina ole yksiselitteistä. Ihminen vääristää viestiä myös tahtomattaan ja on esimerkkejä tapauksista, joissa negatiivinen entiteetti on huijannut kanavoijaa vuosia. Itselläni ei ole ollut negatiivisia kokemuksia kanavoinnista, mutta olen alkanut kallistua sille kannalle, että kanavointien sijasta jokaisen pitäisi kuunnella ennen kaikkea sisäistä ääntään ja intuitiota.

En siis missään nimessä halua tuomita kanavointia! Mutta haluan vain välittää eteenpäin viestiä kanavoinnin riskeistä. :-) Olen paljolti samaa mieltä kanssasi.

Helena kirjoitti...

(Ainoa negatiivinen kokemukseni oli tuo ouija-lauta.)

Anonyymi kirjoitti...

On ilmeisesti aika jättää jäähyväiset tälle todellisuudelle.