keskiviikko 6. toukokuuta 2009


Mitä luominen oikeastaan on? Voiko tyhjästä syntyä jotakin? Mitä on tyhjyys?

Mieli sanoo että tyhjyydessä ei ole mitään joten siitä ei voi mitään syntyä. Moniulotteisesti havainnoiden ymmärrät, kuinka luomista tapahtuu kaikilla tasoilla kaiken aikaa. Äärettömyys ja rajallisuus ovat yhtä aikaa. Rajallisuus on äärettömyyden osa. Kaikki mikä on olemassa, muodostuu osista. Äärettömyys kasvaa koko ajan. Äärettömyys, kokonaisuus luo koko ajan lisää jotakin mikä ei ole äärettömyyttä. Se mitä luodaan, muuttuu osaksi äärettömyyttä. Äärettömyydessä on jo kaikki ja samalla se luo koko ajan lisää äärettömyyttä joka sulautuu äärettömyyteen. 4:D mieli ei voi kokea äärettömyyttä, siksi se ei voi sitä ymmärtää. Se näkee aina vain äärettömyyden osan koska tarkkailee kokonaisuutta yhdestä pisteestä kerrallaan.

Mielikuvitus toimii linkkinä kokonaisuuteen, yhteen suureen tietoisuuteen joka lävistää kaiken ja toteuttaa itseään äärettömän monella eri tavalla. Tietoisuus ilmentää itseään kauttamme ja tekemämme valinnat ovat osa prosessia . Erillisyys on osa kokonaisuutta, kokonaisuus on jokaisessa osassa. Vain mieli erottaa asiat toisistaan eikä siksi näe kokonaisuutta.

Myös uskonnot ja erilaiset oppijärjestelmät estävät moniulotteisen havaitsemisen sillä niihin sisältyy myös paljon todellista johon mielen on helppo kiinnittyä. 4D ajattelu näkee vain sen mikä on totta eikä huomaa sitä mikä liittyy valtaan ja ns. salattuun tietoon. Uskonnot koettavat kertoa meille kuinka vaikeaa, itse asiassa mahdotonta on moniulotteinen havaitseminen. Ne pitävät meidät kiinni menneisyydessä, ne estävät kehityksen. Kuitenkaan ei ole olemassa mitään salaisuuksia, mitään mitä ei voisi ymmärtää tässä ja nyt.

Meille opetetaan, että moniulotteisuuden voi ymmärtää vasta sitten kun emme ole nykyisessä olomuodossamme. Meille saatetaan opettaa että on olemassa erilaisia todellisuuksia. Tämä on totta, mutta aivan yhtä totta on vain yksi todellisuus. Meille voidaan opettaa mitä tahansa ja kaikki se on totta ja samalla ei totta sillä kaikki totuudet ovat vain osatotuuksia, loputtomasti. Mitä tietoisempia olemme, sen pitemmälle pääsemme mutta emme koskaan perille. Sinä hetkenä kun tietäisimme kaiken kaikesta, maailmankaikkeus lakkaisi olemasta. Havaitseminen tapahtuu aina vastakohtien kautta. Havaitseminen ei ole mahdollista ilman näkökulmaa. Täytyy olla jotain johon verrata. Jos tämä vertailukohta puuttuu, koko ilmiötä ei ole olemassa sillä sitä ei voi havaita.

Kaikki mitä voimme kuvitella on mahdollista. Mitä ei pysty kuvittelemaan, sitä ei voi olla olemassa. Jos kuvittelet jotakin mitä kukaan muu ei aikaisemmin ole kuvitellut samalla tavalla, olet luonut jotakin uutta universaaliin tietoisuuteen. Näin toimii jokainen tietoisuuden osa jossakin vaiheessa jossakin tilanteessa. Me olemme kaikki luojia.

Ei kommentteja: