torstai 21. toukokuuta 2009


Koska nykyinen lääketiede ja erityisesti psykiatria keskittyy lähes pelkästään käsitteelliseen ajatteluun, on todellisuuden moniulotteisuus jäänyt siltä kokonaan huomaamatta. Monet ilmiöt joita kutsutaan mielen sairauksiksi ja joita ei kyetä ymmärtämään, ovat itse asiassa luovia tiloja jotka paljastavat kokijalleen todellisuuden erilaisia puolia ja sen syvimmän luonteen. Usein näihin tiloihin joutuneet tai päässeet, eivät itse tiedä mistä uudessa tajunnan tilassa kysymys. Ei ihme, että he ovat peloissaan eivätkä tiedä kuinka uusiin kokemuksiin tulisi suhtautua, varsinkin kun heidät leimataan henkisesti sairaiksi.

On mielenkiintoista, kuinka suhde todellisuuteen liittyy valtaan ja nykyiseen elinolosuhteitamme tuhoavaan elämäntapaan. Vain käsitteellinen ajattelu, todellisuuden määrittely on voinut johtaa tilanteeseen jossa elämä maapallolla on vaarantunut. Suhde todellisuuteen on vääristynyt. On korkea aika ymmärtää, että kenelläkään ei voi olla yksinoikeutta määritellä millaisena todellisuus pitää kokea.

Kieli jota käytämme ja käsitteet joiden pohjalta hahmotamme itseämme ja kokonaisuutta, ovat osa valtajärjestelmää. Meillä ei ole välineitä joilla voisimme selkeästi ja yksinkertaisesti ilmaista asioita jotka vaikuttavat itseemme ja ympäristöömme.

Taas on kysymys näkökulmasta. Koen itseni terveeksi, sillä voin sanoa olevani onnellinen. Minulla on yhteys omiin tunteisiini.Se mitä nyt nimitämme sairaudeksi, osoittautuukin reaktioksi jonka sairas ja rajoittunut nykykäsitys maailmasta ja ihmisestä on luonut. Ilman henkilökohtaista kokemusta ei todellisuuden todellinen luonne voi koskaan paljastua. ”Henkisesti sairaitten hoito” on pääasiassa sopeuttamista sairaaseen ympäristöön. Ne jotka hoitavat sairaita ovat sairastuneet huomaamattaan eikä heillä ei ole mitään todellista yhteyttä kokonaisuuteen. He ovat omaksuneet valmiin mallin jossa koettavat pysyä, roolin jonka taakse kätkeytyvät. He ovat usein menettäneet yhteyden olemassaolon syvimpään olemukseen, rakkauteen.

Mielenterveystyötä tekevät ovat saaneet saman tartunnan kuin useimmat muutkin. He ovat kadottaneet inhimillisen lämmön, rakkauden ja myötätunnon. He kohtaavat toiset ihmiset vain käsitteitten kautta. Heiltä puuttuu yhteys omiin tunteisiinsa.

Muutos on kuitenkin alkamassa.

Ei kommentteja: