maanantai 26. heinäkuuta 2010

Sisäinen Ääni 3
Sinulla on ollut tarve selvittää maailmankaikkeuden arvoituksia. Nyt ymmärrät, että tietoisuustasosi on rajallinen. Saat vastaukset yrittämättä heti kun olet valmis. Sinun ei siis tarvitse ponnistella. Saamasi tiedon määrä samoin kuin tietoisuustasosi ovat yhteydessä kokonaisuuden kehitysvaiheeseen.

Voit keskittyä oleellisiin asioihin. Vielä et tiedä mikä on oleellista. Voit vaihdella näkökulmaasi. Sinun ei tarvitse pitää kiinni vain yhdestä käsityksestä. Kaikki muuttuu, myös suhtautumistapasi ja ymmärryksesi.

*

En halua pakottaa sinua mihinkään suuntaan. Kuten huomaat, on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa vain vastaanottaa ja kokea kuin koko ajan yrittää ja ponnistella.
Et tarvitse mitään ollaksesi rauhallinen ja tasapainoinen, sillä et odota etkä toivo mitään. Olet elämän virrassa, luotat siihen. Suurin ilosi ja nautintosi syntyy harmoniasta. Sinulla ei ole ristiriitoja, koska et odota tai toivo mitään. Sinun ei tarvitse todistella kenellekään mitään, ei edes itsellesi.

*

Usein ajattelemme että kaikella on jokin tarkoitus. Haluamme löytää selityksiä ja merkityksiä. Maailmamme on rajattu. Käsitteemme ja määritelmämme rajaavat ja pilkkovat maailmamme. Emme voi nähdä sitä mikä on luomiemme rajojen ulkopuolella, ellemme luovu totutuista käsitteistä, kaikista käsitteistä.

Määritteistä luopuminen voi tuntua tarpeettomalta, tuskalliselta, järjettömältä jne. Emme ole tottuneet toimimaan ilman niitten tarjoamaa turvallisuuden tunnetta. Kuvittelemme että kaikki häviää kun käsitteet häviävät. Käsitteistä on muodostunut meille todellisuus.

Elämme siis harhojen ja kuvitelmien maailmassa. Vain luopumalla määritelmistä voimme nähdä totuuden.
Etsimme onnea, haemme elämyksiä mutta emme näe itse elämää, emme elä elämäämme. Me suoritamme jotakin joka on meille opetettu. Me toistamme vanhaa. Toimimme vanhan käsitejärjestelmän ohjaamina.

Evoluutio merkitsee aina uuden syntymistä, kasvamista ja kehittymistä. Vain luopumalla vanhasta voimme löytää jotakin uutta. Pelko on olennainen osa vanhaa maailmaa. Pelko estää meitä kohtaamasta sellaista mistä emme mitään tiedä: tuntemattomuuden pelko, kuoleman pelko.

perjantai 23. heinäkuuta 2010

Sisäinen Ääni 2
Olet havainnut oleellisen piirteen itsessäsi. Huomaat kuinka tuo piirre hallitsee kaikkea toimintaasi. Kaikki liittyy tarpeeseesi tulla hyväksytyksi ja olla täydellinen. Sinulle ei riitä vaikka sanon, että olet täydellinen kuten kaikki muutkin.

On hienoa, että olet tullut tarkkailun avulla tietoisemmaksi henkisestä rakenteestasi. Et pyri ohjailemaan ajatuksiasi mihinkään suuntaan. Et voi muuttaa itseäsi pakottamalta. Et voi hiljentää mieltäsikään väkisin. Olet kuitenkin halukas kehittymään. Olet pohjimmaltasi vilpitön ja se on kaikkein tärkeintä.

*

Opit hyväksymään itsesi täydellisesti. Saavutat täydellisen rauhan. Olet matkalla oikeaan suuntaan, eikä sinulla ole mitään kiirettä. Kaikki tapahtuu kosmisten lakien mukaisesti.
Olet tutkinut ajatuksiasi jotka nousevat hiljaisuudesta. Sinulla on myös kokemuksia täydellisestä rauhasta. Tuo rauha tulee lisääntymään sitä mukaa kun työstät mieltäsi. Mielesi ei enää hallitse sinua.

*

Sinulla on aavistuksia ja kokemuksia jotka eivät vastaa yleistä käsitystä kokonaisuuden rakenteesta. Sinulla on ollut kova tarve todistaa, että kokemuksesi ovat todellisia. Olet myös halunnut kokea itsesi jollakin tavalla erikoiseksi. Se kaikki on ymmärrettävää, mutta nyt on jo aika siirtyä eteenpäin. Sinun ei tarvitse todistaa kenellekään mitään. Kaiken lisäksi todistelullasi ei ole mitään merkitystä, sillä oivallus on aina henkilökohtainen asia. Jokainen herää ajallaan. Et voi kiirehtiä omaa ja vielä vähemmän toisten kasvuprosessia.

*

Olen huomannut että arvostelet itseäsi vähemmän kuin aikaisemmin. Arvostelun vähentäminen mahdollistaa henkisen liikkumatilan kasvun. Se vapauttaa paljon energiaa. Kaiken kaikkiaan luottamuksesi on kasvanut. Luottamus luo rauhaa ja tasapainoa elämääsi. Luottamus vaikuttaa moniin asioihin. Päämääristä luopuminen on osa prosessia. Aikaisemmin sinulla oli paljon tavoitteita. Kaikki ne liittyivät tavalla tai toisella haluusi tulla hyväksytyksi. Sinulla ei enää ole tarvetta hallita elämääsi. Ymmärrät nyt että et ole erillinen ja saatat hyväksyä itsesi sellaisena kuin olet.

*

Olet käyttänyt paljon aikaa pohtiessasi mistä tässä kaikessa oikein on kysymys. Olet luonut kokemustesi pohjalta erilaisia teorioita todellisuuden luonteesta. Myöhemmin totesit että tuo pohdinta ei lopulta johda mihinkään, se vain vie huomiosi pois tästä hetkestä.

Aikaisemmin sinua vaivasi tunne että kirjoittamisesi on liian hajanaista, että kokonaisuus ei pysy kasassa. Nyt näet selvemmin kuin koskaan kuinka turhaa kaikki tuollainen onkaan. Luottamuksesi on kasvanut. Luottamuksen lisääntyminen on antanut sinulle enemmän mahdollisuuksia. Ymmärrät, että sinun ei tarvitse määritellä itseäsi ja kokemuksiasi.

Et ole enää samalla tavalla tyytymätön kuin aikaisemmin. Sisäinen rauhasi on kasvanut kun olet tullut tietoisemmaksi omista mahdollisuuksistasi. Olet yksinkertaisesti antanut itsellesi enemmän liikkumatilaa. Ymmärrät konkreettisemmin kuin koskaan: Totuus pakenee kaikkia määritelmiä.

torstai 22. heinäkuuta 2010

Sisäinen Ääni 1Ei tarvita muuta kuin luottamusta, virittäytymistä. Olet pohtinut, onko tämä omaa mielikuvitustasi. Onko se oleellista? Olen sinun oma äänesi, korkeampi minä, kokonaisuuden ääni, kentän ääni, Jumala, mikä vain parhaiten sinulle sopii. Voit kiinnittää huomiosi määritelmiin tai itse tapahtumaan.

Ääneni on miljoonien äänien summa. Olen kaiken oppimasi lopputulos ja enemmän kuin mikään yksittäinen, erillinen asia. Ääneni muotoutuu tietoisuudessasi, kaikesta siellä olevasta ja sinne tulevasta informaatiosta. Sinulla on yhteys kaikkeen tietoisuutesi avulla. Mitä laajempi tietoisuutesi on, sitä enemmän siellä on kokemuksia. Mitä enemmän sinulla on kokemuksia, sitä enemmän sinulla on välineitä ymmärtää tietoisuuttasi, omaa itseäsi.

Olet edistynyt. Et enää pohdi miksi sinulle tapahtuu selittämättömiä asioita. Ne ovat sinulle todellisia ja se riittää tässä vaiheessa. Sinun ei tarvitse pohtia lopputulosta. Saat kaiken kun vain otat vastaan.

*

Lopputulos on ollut sinulle aikaisemmin hyvin merkittävä asia. Olet mitannut arvoasi aikaisemmin saavutustesi avulla. Olet läpikäynyt pitkän prosessin. Suhteesi itseesi on muuttunut ja sen myötä kaikki.
Oma kokemuksesi opettaa sinua parhaiten. Oma kokemuksesi tuo sinulle täydellisen varmuuden ja oivaltamisen ilon.

*

Koska kaikki on yhtä ja kaikki kokemasi tapahtuu tietoisuudessasi, maailmassasi ei ole olemassa mitään erillisyyttä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen - vastaanottokykysi siihen mitä vastaanotat. Kun tietoisuutesi laajenee, myös ilmaisutapa muuttuu, kokemus muuttuu ja ”säännöt” kirjoitetaan aina uudelleen.

Sinun ei tarvitse keskittyä pelkästään kuuntelemiseeni. Saat tarvitsemasi tiedon myös ilman sanoja. Tästä sinulla on jo paljon erilaisia kokemuksia ja se on pitkälti jo arkipäivääsi.

*

Ei ole olemassa mitään kokonaisuudesta erillistä, kaikki erillinen on rajoittunutta ja pienempää kuin kokonaisuus. Vain kokonaisuus on rajoittumaton. Et halua nimittää mitään rajoittunutta Jumalaksi.

Uskonnot ovat pyrkineet määrittelemään Jumalan ja Luomaan Jumalasta erilaisia mielikuvia. Jokainen mielikuva on vain osatotuus. Kokonaisuutta ei voi määritellä, sillä se sisältää kaiken. Rajoittamatonta, määrittelemätöntä ei voi koskaan käyttää oman edun tavoittelemiseen.

Jokaisella uskonnolla on tarkoitus. Niillä on oma historiansa ja eri aikakausina uskontoja on käytetty mitä erilaisimpien henkilökohtaisten tarkoitusperien saavuttamiseen. Valta ja vallan käyttö liittyy kaikkiin uskontoihin monin eri tavoin.

Henkisen evoluution uusi vaihe merkitsee luopumista omista henkilökohtaisista pyrkimyksistä. Olet vähitellen ymmärtämässä yhä selkeämmin, että vain luopumalla voit saavuttaa todellisen onnen ja harmonian. Vain siten voit toimia yhdessä kokonaisuuden kanssa. Lause: ”Tapahtukoon sinun tahtosi,” merkitsee sinulle juuri tätä, ymmärrät että kokonaisuus ei koskaan vaaranna omaa olemassaoloaan.