sunnuntai 24. lokakuuta 2010

Seuraava ryhmäkeskustelu


Paikka: Kirjasto 10, ryhmätyöhuone, Elielinaukio 2 G
Tervetuloa!
Aika: 28.10 klo 19.00

Mitä on kanavointi?Kanavointi on toimintaa jossa voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja: esimerkiksi automaattikirjoitusta, aakkoslautaa tai suullista ilmaisua jne. Kanavointiin vaikuttaa aina monet tekijät. Oleellista on kanavoijan tai kanavoijien tietoisuuden taso. Tietoisuudessa vaikuttavat olosuhteet määrittävät kanavoinnin laadun.

Kanavointi on eräs tapa saada tietoa jota ei muilla tavoin olisi mahdollista hankkia. Kanavointi on mahdollisuus mahdollisuuksien joukossa. Jokainen vastaanottaja voi itse arvioida onko kanavoinnista hänelle hyötyä ja kuinka saatua tietoa on mahdollista käyttää. Kanavointi liitetään henkisyyteen. Skeptikot pitävät koko asiaa huijauksena.

Kanavoimalla saatu tieto viittaa yleensä johonkin ulkopuoliseen lähteeseen. Usein kanavoidaan määrättyä entiteettiä. Kuinka totena tai epätotena asiaa pitää, riippuu aina siitä mitä käsityksiä ja määritelmiä vastaanottajan omaan maailmankuvaan sisältyy. Kaikki toiminta, myös kanavointi, on suhteessa ympäristöönsä. Intuitiolla on suuri vaikutus niin tiedon hankkimisen kuin soveltamisenkin suhteen.

Tämä kanavointi ei tule yhdestä lähteestä. Tämä kanavointi on yhteensitomista, tiedon saamista useista eri lähteistä, yhteenkokoamista. Tarkoitus ei ole antaa mitään valmiita vastauksia tai elämänohjeita joita täytyisi ehdottomasti noudattaa, pikemminkin kanavoinnista on hyötyä, jos suhtaudut tietoon mahdollisimman avoimesti ja luovasti ilman mielesi luomia ennakkoluuloja.

Nyt on kysymys siitä, että löydämme uuden tavan suhtautua asioihin. Alamme luottaa enemmän kokonaisuudesta syntyviin ratkaisutapoihin. Ongelmat eivät ratkea samoilla menetelmillä kuin mitkä ovat ne synnyttäneet.

Kuinka tulisi suhtautua vuoteen 2012 ja energiatason nousuun ym. asioihin joista nyt niin paljon puhutaan ja kirjoitetaan?

On hyvä luottaa nykyhetken voimaan, elää tässä hetkessä. Tässä hetkessä on vastaus siihen mitä tarvitset.

On ihmisiä jotka asettavat suuria odotuksia tulevaisuuden suhteen. Usein on kysymys toiveajattelusta, joka syntyy, kun nykyhetki koetaan ahdistavana. Monet uskonnolliset järjestöt ja organisaatiot tarjoavat ihmisille pelastusta. Lupausten antaminen ei ole mikään uusi ilmiö.

Moni on huomannut selkeitä muutoksia omassa tietoisuudessaan. Näitä muutoksia voimme nimittää tietoisuuden kohoamiseksi jos niin haluamme. Määritelmät ja nimitykset eivät auta meitä kuitenkaan näkemään asioitten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Jos pelkästään luemme tai kuuntelemme lupauksia paremmasta tulevaisuudesta, uudesta kollektiivisesta tietoisuuden muutoksesta jne, emme oikeastaan koe mitään uutta - kaikki on silloin vain vanhan toistoa.

Jos kaikki hyvä on jossakin muualla kuin tässä hetkessä, tämä hetki on pelkästään välttämätön siirtymävaihe parempaan maailmaan. Odotamme ja toivomme, eikä mikään muutu.

Onko uuteen tietoisuuteen siirtyminen mahdollista ja kuinka se tulee tapahtumaan?

Tietoisuus on äärettömän luova ja joustava. Kaikki muuttuu jatkuvasti. Kysymys on siis asioiden välisestä vuorovaikutuksesta, syistä ja seurauksista. Jos vain puhumme tietoisuuden muuttumisesta kovin yleisellä tasolla, emme ota koskaan seuraavaa askelta. Tietoisuuden muuttumisprosessi liittyy kuitenkin aina henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Osa ihmisistä haluaa nähdä maailman pelkästään kauniina ja hyvänä. Tietoisuuden muuttuminen, laajeneminen, henkinen evoluutio mahdollistaa tilanteen, jossa voimme tarkkailla asioita ilman että meidän tarvitsee samaistua tai kiinnittyä mihinkään yksittäiseen asiaan. Opimme näkemään kaiken ykseyden, opimme näkemään kaiken osana kokonaisuutta ja prosessia.

Jos olet määritellyt tietyt asiat pahoiksi ja huonoiksi, ahdistut ja lamaannut paikoillesi. Jos pystyt katsomaan asioita kiinnittymättä, saat lisää liikkumavaraa ja voit toimia harmoniassa kokonaisuuden kanssa.

keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Uuteen tietoisuuteen

Tein kanavoimalla meditaatiovideon. Se kestää n. 15 minuuttia. Kirjoitin kanavoinnin/meditaation ja voit lukea sen jos siltä tuntuu.

Meditaatio/kanavointi:Olet jo aloittanut matkan uuteen tietoisuuteen. Ennakkoluulosi ovat hälvenemässä.

Pääset helposti energiaan, jossa olet rennossa ja miellyttävässä tilassa. Olet valmis ottamaan vastaan uutta tietoa toisella tietoisuuden tasolla. Sinulla ei ole kiire mihinkään, nautit vain olostasi. Otat puheestani käyttöösi sen tiedon, josta saattaa olla jotakin hyötyä tässä hetkessä ja lopun käytät myöhemmin, jos sinulla on siihen tarvetta.

Erillisyys irrottaa meidät kokonaisuudesta. Erillisyyden tunne syntyy kun käsityksemme on kiinnittynyt johonkin yksittäiseen asiaan. Jos olet samastunut tunteisiisi ja ajatuksiisi, et voi olla vapaa. Silloin puolustat jotakin tai hyökkäät jotakin vastaan. Silloin sinulla on pyrkimyksiä, tavoitteita ja toiveita jotka koet henkilökohtaisiksi.

Henkilökohtaisuus siinä mielessä kuin se on sinulle opetettu, on egon toimintaa. Erillisyys ja ego liittyvät toisiinsa. Kun ego häviää, häviää myös erillisyys. Saatat ihmetellä miksi puhun erillisyydestä: erillisyyshän on myös käsite. Huomaat siis, että erillisyyden käsitteestä luopuminen liittyy prosessiin. Sinun ei tarvitse pakottaa itseäsi mihinkään. Sinun ei tarvitse suuntautua tulevaisuuteen eikä sinun tarvitse katua mitään mitä aikaisemmin olet tehnyt. Sinulla on käytössäsi vain tämä hetki. Tässä hetkessä tapahtuu kaikki.

Nykyhetkessä on kaikki. Kaikki menneisyyden tapahtumat ovat vaikuttaneet siihen mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä. Kaikki mikä tapahtuu myöhemmin, on mahdollista vain siksi, että on olemassa tämä hetki, joka sisältää kaiken.

Sinulla on oikeus olla onnellinen. Sinulla on oikeus nauttia elämästäsi. Onnellisuus ja elämästä nauttiminen mahdollistuvat, kun elät tässä hetkessä ilman mielesi luomia ristiriitoja. Mielesi luomat käsitteet eivät enää ohjaa toimintaasi pois tästä hetkestä, vaan tietoisuutesi laajenee kun irrottaudut määritelmistä. Tietoisuutesi laajentuessa sinne mahtuu enemmän informaatiota.

Sellaiset käsitteet kuin mahdollinen ja ei-mahdollinen, tosi ja epätosi, ovat kaikki mielesi omaksumia. Kun ajatteleva, arvioiva mielesi ei enää arvota kokemuksiasi, näet todellisuuden juuri sellaisena kuin se on mahdollista kokea juuri tällä hetkellä.

Sinun ei tarvitse sulkea ainoatakaan mahdollisuutta pois tietoisuudestasi. Sinulla on oikeus ja mahdollisuus käyttää kaikkea sitä mikä on mahdollista toteutua tässä hetkessä.

Näet kaikki mahdollisuudet, menneen ja tulevan, kun olet rentoutuneessa, onnellisessa tietoisuuden tilassa. Pääset yhteyteen luovuuden lähteen kanssa. Olet yhtä kaiken kanssa. Voit rauhoittua täydellisesti. Voit rentoutua täydellisesti. Voit kokea luovuuden, rakkauden, täydellisyyden tässä hetkessä. Ei ole mitään muuta kuin kokemuksesi, joka on puhdasta rakkautta - puhdasta luovuutta tässä ja nyt.

Vähitellen tämä olotila muuttuu sinulla pysyväksi olotilaksi. Aina kun tämä olotila vähänkin häiriintyy, havaitset sen välittömästi ja olet tietoinen siitä, että egosi on aiheuttanut tuon häiriintyneen tilan. Pohjimmaltaan kaikki elävät oliot ovat tässä onnen ja autuuden tilassa.

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Kaikki on muuttunut jälleen kerran

Paradoksi: Jos ei ole kokenut tietoisuuden laajentumista, ei voi sitä ymmärtää. Jos on sen jo kokenut, ei tietoa enää tarvitse.

Olen kirjoitellut tänne viime aikoina varsin laiskasti. En ole harkinnut blogistani luopumista. Olen havainnut saman kuin moni ennen minua: kokenut tilan jonka ilmaiseminen sanojen avulla on mahdotonta. Tässä tilassa en enää etsi yksittäisiä syitä jotka vaikuttavat tapahtumiin, on vain kokonaisuus jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Kun katson taaksepäin, voin huomata erilaisia vaiheita kehityksessäni. Jos jotakin kiinnostaa, nämä vaiheet ilmenevät aikaisemmissa teksteissäni.

Tänne ilmestyy vähitellen lisää linkkejä YouTuubeen videoihini. Ääneni saattaa kuulostaa oudolta, sitä ei kannata ihmetellä. Kaikki johtuu lievästä transsista. En tiedä lainkaan mitä on tulossa. Yllätyksellisyys lisää onnellisuutta.

Videoita voi nimittää kanavoinniksi tai joksikin muuksi. Kokeminen on oleellisinta. Ehkä joskus myöhemmin alan taas kirjoittaa enemmän.

Tässä kaksi harjoitelmaa apuna känny ja Windows:sunnuntai 3. lokakuuta 2010

Tapaaminen


Ryhmä ei toistaiseksi ole kokoontunut tilaongelmien takia. Jos aikataulut saadaan täsmäämään, on tarkoitus tavata Hengen ja Tiedon messuilla lauantaina. Jos soittokierros tuo lisävalaistusta asiaan, ilmoitan myöhemmin tarkemman kellonajan ja mahdollisen tilan jossa voimme kokoontua.